logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Trình Văn Hóa & XD

🏢 Địa chỉ: 358 đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội
Mã số thuế: 0105393100
Điện thoại: 02435625523
Ngành nghề
 • Khai thác và thu gom than cứng
 • Khai thác và thu gom than non
 • Khai thác quặng sắt
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
 • Khai thác quặng kim loại quý hiếm
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 • Khai thác và thu gom than bùn
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế Hòa Bình
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105798227
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Thiết Kế, Đầu Tư & XD
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101227864
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Trình Quỹ Đạo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304829783
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Trình Cảng ASIA PACIFIC
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313984908
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư & XD Hoàng Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309802295
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế - Đầu Tư & XD Cao Đình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304183267
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Tư Vấn XD TM Kim Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305481996
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế Q & P Decor
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313443095
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế DV XD Nhà Đẹp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312456542
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế TM & XD Bảo Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313635449
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế TM XD Hoàng Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310345597
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát & XD Btn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312196125
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV & Tư Vấn Thiết Kế Nam Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314279218
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư TM XD Thái Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315007168
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Tư Vấn Thiết Kế Nam Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310494535
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - Tư Vấn - Thiết Kế Quốc Tế Đông Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303318835
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát & XD An Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311479240
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư XD TM DV Nguyên Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309529455
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư XD TM Ý Tưởng Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314304880
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc XD & TM B+architects
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312326568
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Nội Thấy - XD Hth
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314330016
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Thiết Kế Công Trình
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600346070
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Công Trình Văn Hoá
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105000293
Tìm gần giống
🔎 Search more