logo

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Đô Thị Nam Tây Đô

🏢 Địa chỉ: BT, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mã số thuế: 0104813200
Điện thoại: 0976300726
Ngành nghề
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107351804
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng & Đô Thị Dnr
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107819137
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nam Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105816010
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313591819
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Sài Gòn Tây Bắc
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303097752
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nam Á
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314281312
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị & Khu Công Nghiệp Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316405796
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Bình Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304132551
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Kỹ Thuật & Phát Triển Phía Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315194020
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Ngàn Năm Thăng Long
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312578318
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hạ Tầng & Đô Thị Tây Hồ
  🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
  Mã số thuế: 3301342891
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106742499
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hạ Tầng Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108059880
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Hạ Tầng Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105813700
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TV & XD Hạ Tầng Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0109501999
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT PT Hạ Tầng Đô Thị Nam Sơn
  🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
  Mã số thuế: 5801397807
  Tìm gần giống
  🔎 Search more