logo

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Mới Phú Hải Sơn

🏢 Địa chỉ: 35 Hai Bà Trưng, Phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Mã số thuế: 6000542500
Điện thoại: 02623860292
Ngành nghề
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Mới Phú Hải Sơn
  🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
  Mã số thuế: 6000542500
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Lạc Sơn
  🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
  Mã số thuế: 5400509785
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Sóc Sơn
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107461250
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị & DV DL Sầm Sơn
  🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
  Mã số thuế: 2800518080
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Ngôi Sao Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303281695
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302670297
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0301753938
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310998613
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102673685
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & Kiến Trúc Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
  Mã số thuế: 0200640092
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & PT Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Bắc Kạn
  Mã số thuế: 4700150142
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & PT Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101511850
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108750336
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị KCH
  🏢 Địa chỉ: TP. Bắc Ninh
  Mã số thuế: 2301164245
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Điểm Nhấn Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105464464
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
  Mã số thuế: 0200743806
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2900832124
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106393470
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT PT Kiến Trúc Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107546257
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101380887
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
  Mã số thuế: 4601118469
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & Kiến Trúc Đô Thị Quảng Ninh
  🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
  Mã số thuế: 5701784256
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Xanh Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107431898
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Quy Hoạch, Kiến Trúc & Đô Thị Mql
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101625992
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Acc
  🏢 Địa chỉ: Yên Bái
  Mã số thuế: 5200265997
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú Yên
  🏢 Địa chỉ: Phú Yên
  Mã số thuế: 4400115884
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Thăng Long
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102293429
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & PT Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102266182
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Sông Hồng
  🏢 Địa chỉ: Nam Định
  Mã số thuế: 0600826599
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đô Thị & Kiến Trúc - U & A
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 0401227449
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105748579
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị Á Đông
  🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
  Mã số thuế: 0200996966
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0100105126
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & TK Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101404369
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Khánh Hòa
  🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
  Mã số thuế: 4200519921
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Cửa Lò
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901739576
  Tìm gần giống
  🔎 Search more