logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trần Trung

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0305001600
Điện thoại: 0835470645
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Khai thác gỗ
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trần Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305001600
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & TK XD Nam Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311333178
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Nam Trung
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500867519
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Kiến Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400497957
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Hồng Trung
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1800540662
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Bắc Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900882968
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Nam Trung
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 3500867519-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Trung Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305799404
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Tư Vấn - TK XD Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307516147
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD TM Trung Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312576649
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Nam Trung Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312039475
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Trung Nhân Tín
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310946911-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Nam Trung Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312039475-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Trần Lê
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106816101
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trung Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800913954
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trung Trường
🏢 Địa chỉ: Sơn La
Mã số thuế: 5500390653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Quốc Hùng Trần
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401767740
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Bắc Trung Bộ
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900871758
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Hoàng Trung Tín
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401749773
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Quang Trung Sjc
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901868444
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Lisemco 2 - Trung Tâm Tư Vấn TK XD
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200786983-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303951205
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Xây Lắp Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700670483
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901185705
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
Mã số thuế: 3100351409
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Bảo Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002036896
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201076359
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3000237420
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD 207 Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901148541
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD PT Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001458711
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901281913
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Nam Trung
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201120914
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Hoàng Nam Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401752007
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Dts Ngọc Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801776623
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư XD TM Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102003497
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Vận Tải Quân Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106631206
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900484195
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Sơn Thành Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002082268
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Kiểm Định Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4200750529
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3000376350
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD Điện 3 - Cn Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 0301475102-002
Tìm gần giống
🔎 Search more