logo

Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Đỗ Đỗ

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312730900
Điện thoại: 0976874355
Ngành nghề
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
 • In ấn
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Quảng cáo
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Đỗ Đỗ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312730900
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc M & T
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316339913
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Phan Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313447854
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Kim Chi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313591449
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Phương Hoa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313667232
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Long Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314925905
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV SX May Mặc Bảo Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313683611
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Thông Tre
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310790196
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305491377
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV SX May Mặc Nguyễn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313413326
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX - DV - TM May Mặc Hoàng Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314628099
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV May Mặc SX TM DV XNK Đức Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310824085
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Giặt Ủi Hồng Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312507035
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV May Mặc SX TM DV XNK Đức Long - Xưởng May Đức Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310824085-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Chung Woo Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311394741
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Minh Như
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603154848
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & DV SX May Mặc Phước Đạt
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301519482
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX - TM - DV - May Mặc - XNK Kim Phát
🏢 Địa chỉ: Bến Tre
Mã số thuế: 1300821168
Tìm gần giống
Công Ty TNHH May Mặc XNK TM & DV Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316493337
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306203039
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV Minh Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309969939
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & May Mặc Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107662415
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM & DV Đạt Đô
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603626811
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX - TM - DV Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4200915386
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV Đông Nam Đô
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 3801127349
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM Dv Minh Anh - Nhà Máy KCN Tân Đô
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 0304486864-A01
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM DV XNK May Mặc Đỗ Quyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313525968
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV Đỗ Hiền
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315784894
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV SX Đồ Gỗ Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314218303
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM May Mặc Tnj
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313140220
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX May Mặc & DV Anh Vi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308400145
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV Đồ Chơi Đại Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313001121
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV May Mặc Talyno
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313381603
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV May Mặc Kymanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316618829
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM SX May Mặc Minh Thư
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310781000
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX - TM - May Mặc Đức Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313157778
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX & TM May Mặc Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311445065
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX & TM May Mặc Ngô Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312019736
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM - SX May Mặc Thanh Quý
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305111321
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM May Mặc Hồng Nhung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309389102
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM May Mặc Hồng Phúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312570171
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM May Mặc Nhật Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313687038
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM SX May Mặc Hồng Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313775252
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM SX May Mặc Quang Đăng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313871598
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM May Mặc Minh Đức
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304852599
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM May Mặc Phúc Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306039815
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM May Mặc Phước Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312362742
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX & TM May Mặc Nam Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311347861
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM SX May Mặc Đại Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316161500
Tìm gần giống
🔎 Search more