logo

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Chúc Uyên

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0107305910
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Khai thác và thu gom than cứng
 • Khai thác và thu gom than non
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Khai thác và thu gom than bùn
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • Đóng tàu và cấu kiện nổi
 • Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
 • Sửa chữa thiết bị điện
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Xây dựng nhà các loại
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Lập trình máy vi tính
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
 • Sửa chữa thiết bị liên lạc
 • Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
 • Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Chúc Uyên
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107305910
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại XNK Nhất Phương Uyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315752469
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Quảng Uyên
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142265
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại XNK Uyên Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314026753
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Chúc Hạnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108480312
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Thương Mại Hải Uyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311991515
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Vườn Thượng Uyển
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306008905
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Thương Mại Hải Uyên
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 0311991515-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Cảnh Thượng Uyển
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600338432
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thượng Đình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314939175
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoa Việt Thương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306246794
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại VLXD Sao Mai
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314552795
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Giao Thương 24
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312206581
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mai Đức Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304542903
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Phan
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303899555
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Elan & Co
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310883348
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kim Cổ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310383779
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tuệ Cơ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311686984
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại An Cơ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313554574
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Eurostem
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311123847
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Intimex
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316256417
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tasico
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311112806
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Luzu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316408765
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Eec
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311260219
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Takai
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314769935
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Chọn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310257037
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại HLC
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3702669929
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Pros
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314188779
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Goodgoods
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315314867
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Binaco
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311577181
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ura
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316035739
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Elite
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313614456
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Li
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313037093
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Pmark
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314978262
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nakashi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315188933
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại S.V.C
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300876990
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dpi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310470118
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại MTL
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313412499
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hera
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311820069
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Amico
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313117630
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xmiu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315130073
Tìm gần giống
🔎 Search more