logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Phú An Khang

🏢 Địa chỉ: 116 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310478420
Điện thoại: 0866766868
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Nuôi trồng thủy sản biển
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn tổng hợp
 • Vận tải hành khách đường sắt
 • Vận tải hàng hóa đường sắt
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Vận tải hành khách đường thủy nội địa
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Đại lý du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Phú An Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310478420
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Phú An Khang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104215472
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD An Phú Khang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105577355
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư DV TM Phú Khang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305842554
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM DV Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313092947
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư & XD Khang An Khôi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315033626
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312372155
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312372155-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV XNK An Phú Vương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312086186
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc XD & DV TM An Thuận Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303782010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105843487
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Phú An Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106170227
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV An Phú Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106920310
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV Quốc Tế An Phú
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802275267
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM DV XNK An Phú Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314471867
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Du Lịch & Đầu Tư An Phú Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311681143
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM An Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310479495
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Phú Hưng Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305420979
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DL Phú Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1201199690-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Nam Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314130539
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XD Phúc Gia Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311597879
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - TM - DV Kỹ Thuật Phúc Minh Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314447159
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú An Khang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105339311
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Lấp Phú An Khang
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801647383
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XNK An Khang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106379839
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Chung Phú Khang
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 1401238040
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM VT Hải An Khang
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200769145
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Phúc Khang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106112088
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư XD Khang Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310922808
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & Đầu Tư Khang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313377050
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Khang Vũ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312209938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM An Phú Thuận
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309349886
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM An Phú Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312687758
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM An Phú Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312671003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM SX Khai Khoáng An Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309244227
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Khang Vũ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312209938-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Minh Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314864811
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Phú Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313783165
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư Bất Động Sản Khang Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313236437
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Phú Cường Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312277896
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Phú Tân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310654637
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư XD Phú Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313255694
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - TM - DV - XD Phú Quý
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314696187
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Hà An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310474955
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Phú Hoàng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314474145
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - TM - DV Phú Gia Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314176928
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV SX Vạn Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313566918
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Thuận Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312633625
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV An Chính
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314444292
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XD Vĩnh Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313411199
Tìm gần giống
🔎 Search more