logo

Công Ty TNHH Đầu Tư TK XD Hoa Ban Đỏ

🏢 Địa chỉ: 87/9 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313762630
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Phá dỡ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công Ty TNHH Đầu Tư TK XD Hoa Ban Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313762630
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD Hoa Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312170102
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD Phú Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312468731
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD Tân Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313142588
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104850347
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM Hoa Phượng Đỏ
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200508922
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Hoa Phượng Đỏ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105344449
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tư Vấn TK & XD Minh Nhiên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313733319
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tư Vấn TK XD Nguyễn Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314328320
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & Đo Đạc Bản Đồ Nguyễn Quý
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314717990
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn - TK XD - Đo Đạc Bản Đồ Kiến Đạc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304079160
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Bản Đồ Nguyên Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313969628
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Bản Đồ Lê Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310459883
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Đo Đạc Bản Đồ Hoàng Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312288344
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc TK & Đầu Tư XD Danh Tài
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314386900
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TK XD Đo Đạc Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313397272
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Hoa Lư
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311364803
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & XD Đô Thị An Hòa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313800886
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Hòa Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311308527
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Hoa Lư
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311364803-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tư Vấn TK XD Hòa Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314695017
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & Đo Đạc Bản Đồ Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101412095
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Bản Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107398224
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TK & XD Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200625400
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TK & XD Hoa Kỳ
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500296486
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Hòa Bình
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3501790241
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Liên Hoa
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104232580
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105968214
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Hoa Sơn
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107985511
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & TK XD An Hòa
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102793245
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thanh Hóa
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801956979
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Hoa Lư
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0311364803-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Tự Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303774789
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310030004
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đồng Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309259015
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Nhà Ngói Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313919472
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303547602
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309911262
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Việt Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310664025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Tra TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312986099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Hoa Phượng Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316852515
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309829508
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313680949
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Đầu Tư - XD Đất Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305246103
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306234291
Tìm gần giống
🔎 Search more