logo

Công Ty Cổ Phần TM XD Hữu Trung

🏢 Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa, Quận Ô Môn, Cần Thơ
Mã số thuế: 1800712840
Điện thoại: 0918024338
Ngành nghề
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Công Ty Cổ Phần TM XD Hữu Trung
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1800712840
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TM XD Hữu Trung
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1800712840-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & XD Kiến Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312594574
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV - XD Nguyễn Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305074574
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD TM Thảo Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316287888
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Cơ Khí XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309929982
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD - TM Minh Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303779064
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV ĐT XD TM Minh Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316377242
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM DV Nam Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303756726
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD SX TM Bắc Nam Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315237676
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Cơ Khí XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309929982-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Sơn Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106793775
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Hoàng Trung
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200530999
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Bảo Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102785621
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Minh Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108167251
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Hoàng Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801471653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Huệ Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901929400
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Hoàng Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101385525
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Đỗ Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104630768
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103609065
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Đà Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401591695
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801500791
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900599566
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Đức Trung
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400203155
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Tuấn Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106764742
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900544655
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Hoa Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107614517
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD, TM Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901791135
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí TM & XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802415355
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD & Cơ Khí Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901104600
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí XD & TM Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101541083
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV & TM Thành Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105751363
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tacomex Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901939825
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM VT XD Kiên Trung
🏢 Địa chỉ: Lạng Sơn
Mã số thuế: 4900839451
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM & XD Minh Trung
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300507845
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM & XD Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104945694
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD PT Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4101480381
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201825544
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Đức Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800767961
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM XNK Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105909522
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901327639
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD & ĐT Đức Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2902097603
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & DV Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107831342
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108892115
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK - XD & TM Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Quận Kiến An
Mã số thuế: 0202088688
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Bắc Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901498754
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Khánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002070047
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD Công Nghiệp & TM Hoàng Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106700749
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & Đầu Tư Thành Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106107761
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo TM & XD Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500313269
Tìm gần giống
🔎 Search more