logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0309818150
Điện thoại: 0919065875
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818150
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304321943
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TK & XD Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200625400
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104221010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800921472
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TK Đô Thị Tân Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106227032
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn TK & Thi Công XD Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Bến Tre
Mã số thuế: 1300635965
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305093062
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK & XD Bức Tường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305516293
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Môi Trường Bước Tiến Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311147661
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Xanh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901485642
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Mây Xanh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901751809
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Tư Vấn TK XD Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106654771
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Trúc Xanh
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801128451
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Ngôi Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401336127
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Ngôi Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401336127-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303547602
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Việt Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310664025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Thi Công XD Thanh Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313985919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Tra TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312986099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313468808
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310411514
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102963747
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Xanh Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106915416
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & Tư Vấn XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901830899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103260899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500463912
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Đô Thị Hsct
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1000448643
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Đô Thị A.C.C
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101852748
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Môi Trường Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103655294
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104270681
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Quy Hoạch Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104171881
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104850347
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Thi Công XD Dylic
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106914966
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Đô Thị Nb
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700786382
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105484090
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Đô Thị Hà Tĩnh
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001611712
Tìm gần giống
🔎 Search more