logo

Công Ty TNHH SX TM Phú Thạnh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312938560
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất thảm, chăn, đệm
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
  • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Công Ty TNHH SX TM Phú Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312938560
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT SX TM Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314439479
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX & TM Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800855702
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM Phú Thành Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308970071
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX - TM & DV Phú Thành - kho Hàng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302282262-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Đại Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314108290
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Phú Hòa Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304058562
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX & TM Gia Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309517844
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Minh Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314605253
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Vạn Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305969656
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM SX May Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310277523
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Hiệp Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305424846
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX - TM & DV Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302282262
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM & DV Vạn Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309018718
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX & TM An Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316321507
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM XNK Tân Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314631775
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM SX An Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316597449
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Nhựa Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316238979
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Tân Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316247130
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV SX Hưng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302978275
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM XNK Hưng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309476891
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Phú Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306053601
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312639698
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Phú Hồng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315408610
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM SX XNK XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311876230
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Phát Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313244477
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV Kính Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310341507
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV Phú Minh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310799304
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT XD SX TM DV Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316035880
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH SX TM Vạn Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305969656-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Tôn Thép Sang Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315617727
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313976907
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX XD TM DV VT Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307839324
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH SX - XD - TM - DV - VT Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307839324-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM SX Bê Tông Dương Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314176702
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư SX TM Quảng Cáo Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314621946
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX - TM - DV & Quảng Cáo Tân Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308833004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV SX TM DV Kính Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310341507-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV SX TM DV Phú Minh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310799304-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX & TM Phú Thành Hưng
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701803861
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX & TM An Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Phú Yên
Mã số thuế: 4400998573
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - SX Nhôm Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1100841745
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX & TM Phú Ngọc Thành
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1001089034
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Thép Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101849761
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT & TM SX Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0901063982
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM SX Phú Đại Thành
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702779583
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX & TM Thiên Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300940022
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Thiên Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801381119
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & SX Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105092135
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX & TM VT Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801971173
Tìm gần giống
🔎 Search more