logo

Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa & Đóng Tàu Bình Triệu

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0310175070
Điện thoại: 0837266940
Ngành nghề
  • Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
  • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa & Đóng Tàu Bình Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310175070
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đóng Mới & Sửa Chữa Tàu Dầu Khí Nhơn Trạch
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3602384817-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tàu Biển Nam Bình
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3501708430
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sữa Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701425320
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tàu Biển Phước Lộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309929975
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Sửa Chữa Tàu Biển Phước Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312950952
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tàu Biển Thanh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3500644914-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & Sửa Chữa Tàu Biển Tài Đức
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309930730
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tàu Biển & Giàn Khoan Biển Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308838098
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Sửa Chữa Tàu Biển Hải Đăng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309586037
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sửa Chữa Tàu Biển Hồng Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312287069
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đóng Sửa Tàu Nhà Bè
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303246820
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV Sửa Chữa VT Đồng Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305340089
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tầu 71
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700843802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tầu Ninh Phúc
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700843792
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tàu Biển Phà Rừng
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201383634
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tàu Biển Thành Hưng
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201728078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tầu Biển Nosco - Vinalines
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701302368
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV VT Cơ Khí Sửa Chữa Đóng Tàu Thanh Phúc
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 1402016530
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Sửa Chữa Tàu Biển Việt Nhật
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201576065
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sửa Chữa Tàu Biển Quang Huy
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200861599
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đóng Sửa Tàu Long Sơn
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502293845
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đóng Sửa Tàu Thuyền Xuân Vĩnh
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001100773
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tàu Biển Gia Công Cơ Khí Vũ Minh Phong
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502269271
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200751035
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đóng Tàu Ninh Bình
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700821936
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Hoàng Gia - Chi Nhánh Thái Bình
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 0800380470-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí & XD Bình Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301888974
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM VT Đông Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313380529
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đông Yquốc Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0106886557-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT & XD Cầu Đường Bình Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308672420
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Ô Tô Ltk Bình Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314084145
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải - Chi Nhánh Bình Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3600252847-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam - Xí Nghiệp Bình Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300408946-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tàu Thủy & XD Nam Triệu
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200728188
Tìm gần giống
🔎 Search more