logo

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam

🏢 Địa chỉ: 50 ngõ Yết Kiêu, Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số thuế: 0106393470
Điện thoại: 02439410151
Ngành nghề
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106393470
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101380887
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
  Mã số thuế: 4600937761
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & TK Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101404369
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302670297
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Ngôi Sao Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303281695
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Sông Hồng
  🏢 Địa chỉ: Nam Định
  Mã số thuế: 0600826599
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Thăng Long
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102293429
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Việt Miền Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316405429
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Bắc Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313628191
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kaah Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315598601
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Green Box Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315240301
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Soulhouse Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315611161
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Nội Thất Pad Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314102718
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Siêu Kiến Trúc & Mậu Dịch Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313522413
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Omny Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314463224
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT & PT Khu Đô Thị DSG Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316062098
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị & Khu Công Nghiệp Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316405796
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc XD TM Kỹ Thuật Cao Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302725316
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313468808
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị MK Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108107679
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Att Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106060658
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc F3 Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106308429
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc PLE Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102606086
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Pad Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107361351
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc N8 Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107348738
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc ATH - Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108452971
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Otium Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108197337
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Hplus Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108263886
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Act Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Phú Thọ
  Mã số thuế: 2600668427
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Beearc Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105549171
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Arcil Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106549960
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Archic Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108974897
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Ag Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108842467
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Luxury Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107593225
  Tìm gần giống
  🔎 Search more