logo

Công Ty TNHH TM & Xúc Tiến Việc Làm Thành Vinh

🏢 Địa chỉ: Số 294, đường Phong Định Cảng, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An
Mã số thuế: 2901778180
Điện thoại: 0984491222
Ngành nghề
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Phá dỡ
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
 • Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
 • Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
Công Ty TNHH TM & Xúc Tiến Việc Làm Thành Vinh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901778180
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV & TM Xúc Tiến Việc Làm Hợp Nhất
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701814341
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & Xúc Tiến TM DV Hường Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314737235
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Tiến Lâm Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314726963
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Tân Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314694020
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Giới Thiệu Việc Làm Vĩnh Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313704981
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Thanh Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313285956
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314486398
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Việc Làm Phát Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314824093
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Minh Thành Chiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314768480
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM TV Việc Làm Thanh Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315050798
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Nam Thành Nhân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314808937
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Tâm Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314927081
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT TM Quốc Tế Việc Làm Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314345252
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Việc Làm Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314698931
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xúc Tiến & PT TM Đại Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313715373
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xúc Tiến TM DV Tân Đại Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314366527
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Xúc Tiến Đầu Tư Vinh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311935101
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xúc Tiến TM & Đầu Tư DV Thành Công
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313515159
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xúc Tiến Việc Làm Bảo Hoa
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001659841
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xúc Tiến Việc Làm Hải Thơm
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002080165
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Xúc Tiến Việc Làm Dyna
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106006788
Tìm gần giống
DNTN Tư Vấn Giới Thiệu Việc Làm Tiến Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 3200595173
Tìm gần giống
Trung Tâm Xúc Tiến ĐT - TM & DL Tỉnh Lâm Đồng
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800569605
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & Tư Vấn Du Học Việc Làm Thành Phát
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300784574
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần SX TM DV Xúc Tiến ĐT Vinh Phát
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 0311935101-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Thành Tiến - Chi Nhánh Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 0104910194-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Lâm Tiến Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315727889
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Thành Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315456759
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD Tiến Thành Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310963346
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM SX Lâm Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316490618
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Lâm Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305968596
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tiến Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306002540
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & SX Tiến Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301618255
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tiến Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313666849
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Lâm Quang Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312260331
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Lâm Gia Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311528152
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Huỳnh Lam Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315790150
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TV TM & DL Lâm Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316263206
Tìm gần giống
Hộ Kinh Doanh Cá Thể Phan Lâm Thành 58/30 Lương Thế Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: A030023306
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Tiến Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304475693
Tìm gần giống
🔎 Search more