logo

Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Minh Thành Chiến

🏢 Địa chỉ: Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314768480
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Hoạt động bảo vệ tư nhân
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ điều tra
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Đào tạo trung cấp
 • Đào tạo sơ cấp
 • Đào tạo đại học
 • Đào tạo thạc sỹ
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục văn hóa nghệ thuật
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Minh Thành Chiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314768480
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Việc Làm Liên Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315036793
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314486398
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Thanh Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313285956
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Thái Minh Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314845618
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Tâm Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314927081
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV TV Việc Làm Hoàng Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314763443
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM TV Việc Làm Thanh Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315050798
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Nam Thành Nhân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314808937
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Việc Làm Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314855912
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Việc Làm Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314698931
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Giới Thiệu Việc Làm Minh Thu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313155474
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Lâm Minh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314530008
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Chiến Minh Thành
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3701725560
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM - DV - XD - Khách Sạn Minh Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310990237
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV May Mặc Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305491377
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: Hà Nam
Mã số thuế: 0700790723
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & DV Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102720303
Tìm gần giống
Công Ty TNHH QC & DV TM Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400847690
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV VT Thanh Chiến
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201275420
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV & XD Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 6001718404
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV VT Tân Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3501516898
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300955533
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400796189
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV DV TM XD Thành Chiến
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300247665
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV DV TM Hàng Hải Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: TP. Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300864431
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Minh Thuận Chiến
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801568389
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí XD Minh Chiến
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107074981
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TV Việc Làm Đức Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315256534
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TV Việc Làm Nam Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315171947
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TV Việc Làm Thiên Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315222609
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TV Việc Làm Minh An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315131493
Tìm gần giống
Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301340440
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Tiến Lâm Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314726963
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV TV Việc Làm Lâm Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315182145
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Lê Kỳ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313671373
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Tân Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314694020
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm An Phước
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314573259
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314721796
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Thiên Vũ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313702254
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT TM Quốc Tế Việc Làm Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314345252
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Ánh Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313348363
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Thiên Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313841755
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Ra Đa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314084434
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313732562
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313275411
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Như Ý
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314607941
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Phương Dung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311594042
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Hỗ Trợ Việc Làm HCM
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314460505
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Nam Vạn Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314798439
Tìm gần giống
🔎 Search more