logo

Công Ty Cổ Phần Gỗ Mỹ Nghệ Uyên Uyên

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0106845790
Điện thoại: 02462552461
Ngành nghề
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Sản xuất bao bì bằng gỗ
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Công Ty Cổ Phần Gỗ Mỹ Nghệ Uyên Uyên
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106845790
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Mỹ Nghệ Gỗ Tốt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315656405
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Gỗ & Thủ Công Mỹ Nghệ Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312684595
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Gỗ Mỹ Nghệ P.T.N
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400300393
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Mỹ Nghệ Gỗ Thạch Thất
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106460021
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hà Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106792524
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ & Mỹ Nghệ Vạn Lợi
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102985726
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Thành Công
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101420025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Thủy Cúc
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600973794
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hưng Vượng
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600802929
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phước Khải
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108439120
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Sơn Tùng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104507309
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đại Đồng Tâm
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600491279
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Đồ Gỗ Mỹ Nghệ HAWPRO
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500294457
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX & KD XNK Gỗ Mỹ Nghệ Thiên Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104567308
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Hàn Uyên
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107001567
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Minh Uyên
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701802642
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK Gỗ Châu Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315499255
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viet Go
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313896722
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Go - Ixe
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313788974
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Go Ecom
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315957635
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Thái Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313320079
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ PT & T
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312600161
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Hợp Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315956455
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Go - Ixe Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315185097
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Go - Ixe Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314859931
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311855336
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp & Công Nghệ Go - E
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316152721
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Cổ Kim Mỹ Nghệ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304316622-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ My Angel
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316398683
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mỹ Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313849560
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tổng Go - Ixe Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315551642
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kỹ Nghệ Gỗ Thanh Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309140556
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Go Media Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316470795
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Công Nghệ Di Ri Go
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308944071
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ - Mdf Long Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 6400035110-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đá Mỹ Nghệ Đà Nẵng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314196307
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt - Mỹ Petro
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313146695
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nam Việt Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311559753
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bến Nghé - Chi Nhánh Gò Vấp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311627724-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đá Mỹ Nghệ Dương Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315448589
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thẩm Mỹ Việt Hàn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315186037
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Mỹ Nghệ Tổng Hợp Xuất Khẩu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300755523
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Việt Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306172239
Tìm gần giống
🔎 Search more