logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Triều

🏢 Địa chỉ: Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 4100568900-001
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Đại lý du lịch
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 4100568900-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM SX Cơ Khí Kim Thành Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313019922-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102649361-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải - Chi Nhánh Bình Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3600252847-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần EHK - Chi Nhánh CCN Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105430200-A01
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phú Thành - Chi Nhánh CCN Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101294652-A01
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần VT & TM Đức Cường - Chi Nhánh Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 0800455334-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Busuka Việt Nam - Chi Nhánh CCN Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106075534-A01
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Seahouse Việt Nam - Chi Nhánh CCN Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 1001098737-A01
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK & XD An Nam - Chi Nhánh CCN Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103729161-A01
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tràng An - Chi Nhánh CCN Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109532450-A01
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Triệu Tín Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307664787-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Triều Văn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305797414-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thế Giới Triệu Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311683782-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302295102-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hải Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302061908-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1100881032-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Anh Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309497669-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Anh Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309497669-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Anh Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309497669-006
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Loại Amm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313728358-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Anh Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309497669-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Loại Mgk
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310959519-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đại Kim Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305684971-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Cương Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305897289-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Anh Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309497669-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Phúc Tấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305232929-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK Ô Tô Xe Máy Triệu Huy - Chi Nhánh 2
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305214422-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK Ô Tô Xe Máy Triệu Huy - Chi Nhánh 3
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305214422-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiên Kim - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0400505446-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thiên Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305776767-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Kim Diệp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0106117632-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Khí Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100100368-025
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sắt Thép Sơn Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309425135-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Khí Nam Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1101685873-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Kim Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3702222087-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nhôm - Nhựa Kim Hằng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301437178-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thạch Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105755287-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nguyễn Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0103672973-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Hưng Long - Chi Nhánh Nguyễn Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303752400-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100100618-002
Tìm gần giống
🔎 Search more