logo

Công Ty TNHH MTV Đô - Ni - Chi Nhánh Miền Trung

🏢 Địa chỉ: 637 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị
Mã số thuế: 0312254930-001
Điện thoại: 02333563794
Ngành nghề
  • Khai thác gỗ
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Công Ty TNHH MTV Đô - Ni - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 0312254930-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV 508 - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4100259370-008
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Duyên Hải - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0105753635-012
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 4000331827-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Dược Phẩm Trung Ương 2 Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0300483319-016
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Thái Thịnh Nam Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401391262-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 5900320001-003
Tìm gần giống
Tổng Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Số 1 - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0301429113-007
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Ta Ni Việt Nam - Chi Nhánh Trung Việt Nhật
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310084602-003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Trắc Địa Bản Đồ - Chi Nhánh Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100107211-007
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0900178525-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0400382219-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0400100778-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Bình Minh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0107253275-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Đấu Giá AUC Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0401545353-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314250120-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Cơ Khí XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309929982-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV XNK Kim Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312549349-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Thể Thao Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313307092-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV TM DV Kiến Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309938377-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV XNK Kim Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312549349-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV SX TM XD Thành Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309062499-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Cơ Khí LDT Đông Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312619934-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV XD TM DV Châu Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308050740-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV TM DV Công Ích Văn Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310347435-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Nước MTV Cơ Khí Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100102083-001
Tìm gần giống
🔎 Search more