logo

Chi Nhánh Đại Ngãi Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng & Chế Biến Thủy Hải Sản Mỏ Ó Sóc Trăng

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2200200190-001
Điện thoại: 0793610761, 0793610868, 0793610761
Ngành nghề
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 0302598530-003
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Hải Sản Gia Đại
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311602046-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau
  🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
  Mã số thuế: 2000103908-016
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Nông Dược Hai - Chi Nhánh Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 0301242080-011
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy - Chi Nhánh Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 0304043037-020
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải - Chi Nhánh Nha Trang
  🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
  Mã số thuế: 3600252847-045
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Hải Sản Nha Trang
  🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
  Mã số thuế: 0310669866-001
  Tìm gần giống
  🔎 Search more