logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Triều

🏢 Địa chỉ: Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102649361-001
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
 • Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
 • Bán buôn xi măng
 • Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 • Bán buôn kính xây dựng
 • Bán buôn sơn, vécni
 • Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 • Bán buôn đồ ngũ kim
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
 • Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
 • Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
 • Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
 • Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
 • Vận tải đường ống
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Cung ứng lao động tạm thời
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102649361-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD Huỳnh Ngọc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1900358449-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM & ĐT Huy Ngọc Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1601341253-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD - TM - SX Ngọc Tấn
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 0313447879-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Thanh - Chi Nhánh Sơn La
🏢 Địa chỉ: Sơn La
Mã số thuế: 0102019497-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102649361
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK & XD An Nam - Chi Nhánh CCN Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103729161-A01
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần VT & TM Đức Cường - Chi Nhánh Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 0800455334-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần SX TM Yến Ngọc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310470125-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí TM DV Ngọc Liên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310091818-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần SX TM Ngọc Thiên Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313152441-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần SX TM DV Ngọc Tùng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301415086-006
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM Yến Ngọc - Chi Nhánh 2
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310470125-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Hoa Ngọc Hà
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312247669-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Gala Ngọc Thủy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311338881-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH XD Cơ Khí TM DV Hoàng Ngọc Thắng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313791663-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH XD Cơ Khí TM DV Hoàng Ngọc Thắng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313791663-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Ngọc Hà - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101394777-007
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD Cơ Khí TM DV Hoàng Ngọc Thắng - Chi Nhánh 3
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313791663-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM XD Lacons
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305394704-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM XD 379
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101381619-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM & XD Hanko
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105797329-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM XD Saicom
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313293837-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Ngọc Thạch Thảo - Chi Nhánh 2
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306098666-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV - XD & TM Ac
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3701652859-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM Đồng Lợi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310004251-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM Hồ Trường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304151138-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-009
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM Gia Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305342872-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-010
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-008
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Vĩnh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305841494-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Mai Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 2901296211-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD - TM Trường Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3000409711-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM Anh Quân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309142779-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM Trường Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302852603-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM Đồng Lợi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310004251-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-007
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD - TM Kiến Thụy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305546273-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM XD Chấn Thiên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307418439-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DL Ngọc Hoa - Chi Nhánh Phía Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102892969-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí XD & TM Ne Bo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305472208-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV XD Hoàng Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305756908-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM DV Ánh Tuyết
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306994937-001
Tìm gần giống
🔎 Search more