logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0305284081-001
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Xây dựng công trình công ích
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Quảng cáo
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Hoạt động của các cơ sở thể thao
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305284081-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305284081
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Fico
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3901172497-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Hạ Tầng Nam Việt Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0400126127-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng & Đô Thị Hải An
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801667832
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Đô Thị Đại Nam
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001134878
Tìm gần giống
🔎 Search more