logo

VPĐD Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Côn Trùng Hải Triều

🏢 Địa chỉ: 4/19/14 Đường số 3, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303478532-001
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
VPĐD Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Côn Trùng Hải Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303478532-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Côn Trùng Hải Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303478532
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối & Côn Trùng Thiên Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305721253
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối & Côn Trùng Bảo An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309139085
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối Côn Trùng Thiên Lộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312425103
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối & Côn Trùng Phúc Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303479800
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Trừ Mối & Côn Trùng Trung Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308855262
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối Côn Trùng Sài Gòn Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309890069
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Diệt Côn Trùng - Trừ Mối Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101785989
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối & Diệt Côn Trùng Đồng Tiến
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701838078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Diệt Trừ Mối Muỗi & Côn Trùng MĐ
🏢 Địa chỉ: Huyện Thanh Miện
Mã số thuế: 0801349120
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối & Diệt Côn Trùng Song Gia
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701470348
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phòng Trừ Mối & Côn Trùng Xuyên Việt
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502253909
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Diệt Mối & Côn Trùng Hại Hồ Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106829125
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Khử Trùng - Chi Nhánh Hải Phòng
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0301669450-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Khử Trùng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301669450
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Khử Trùng Nha Trang
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201676194
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Khử Trùng - Trừ Mối Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101335549
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối Khử Trùng Miền Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105250166
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối & Khử Trùng Bắc Giang
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400643224
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối Khử Trùng Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105517902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Khử Trùng & Trừ Mối Vũng Tàu
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500789959
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Khử Trùng - Trừ Mối Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900732345
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Khử Trùng & Trừ Mối Đông Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102329876
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Khử Trùng Phú Đức
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200643978
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Khử Trùng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0301669450-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Diệt Mối & Côn Trùng Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103983143
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối & Khử Trùng Khu Vực I
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400331289
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Khử Trùng - Chi Nhánh Cần Thơ
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 0301669450-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Trừ Mối - Khử Trùng, Chi Nhánh Nha Trang
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 0301669450-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chống Mối Khử Trùng Hải Lâm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106226695
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Môi Trường Hải Sơn
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 0309708888-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải Hàng Không Con Cá Heo - VPĐD Phú Mỹ
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 0305358801-007
Tìm gần giống
🔎 Search more