logo

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tây Đô

🏢 Địa chỉ: Số 68/1B, khóm 2, đường Phó Cơ Điều, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Mã số thuế: 0309911262-001
Điện thoại: 0703826402
Ngành nghề
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  • Xây dựng công trình công ích
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Phá dỡ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 0309911262-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309911262
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Quang Huy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309119057-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn TK Đo Đạc Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302185942-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Bảo Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310755924-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh 1 - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD TM DV Nguyên Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303866260-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Hiệp Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310187301-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308822073-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM & DV Hoàng Minh Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311914334-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH MTV Đầu Tư XD TM Tây Nguyên
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3901165757-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Số 1 Chi Nhánh Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 1800508228-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh 1 - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM 599
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102209177-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn TK XD Salaky
🏢 Địa chỉ: Đắk Nông
Mã số thuế: 0313375769-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Nhẫn Đạt
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 0302566722-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310030004
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 1500439125
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105521592
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & TM Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101229999
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn TK & Thi Công XD Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Bến Tre
Mã số thuế: 1300635965
Tìm gần giống
Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH TM SX Tây Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306015444-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc TK XD Vạn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304906389-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TV TK Đo Đạc XD Địa Sơn - Chi Nhánh Số 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313896105-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM XD & TK Tân Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301384487-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Đo Đạc XD TM An Phú Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307863542-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD DAT
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310935959-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV TK XD Khôi Nguyên Land - Chi Nhánh 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316496465-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Kiến Ninh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305054793-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Gia Kiệt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309577265-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn - TK XD Vũ Hồ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303305804-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Atx
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 2000372308-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Lập Thể
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310916385-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Hoa Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305654977-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Thủy Tùng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 4500568006-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Thành Kôn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312627082-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Hoa Lư
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311364803-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc TM Hoàng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309521576
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Nhà Mơ Ước
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312254793-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & DV Thiên Hà
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311362027-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tư Vấn & Khảo Sát TK XD
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100735720-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư TM XD An Tây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312604737-001
Tìm gần giống
🔎 Search more