logo

VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đô Thành

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0305716133-001
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
 • Hoạt động cấp tín dụng khác
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Đào tạo trung cấp
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-003
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM Dvđô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - DV - TM Địa Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303281751
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315108014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đại Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309478049
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TM - DV - XD Tân Thanh Tại TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1500558355-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc & XD TM Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701777481
Tìm gần giống
VPĐD - Công Ty Cổ Phần XD TM DV & DL Thành Công
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102356069-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302846173
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & Trang Trí Nội Thất Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312512331
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH TM - DV - XD Phan Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304194653-002
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần XD & TM Quốc Tế Phúc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304639119-002
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305880239-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần XD - Trang Trí Nội Thất - TM Tín Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305125839-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Phi Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311649005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Phước Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315475286
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Đông Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309709391
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & DV TM Hà Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316728620
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & TV XD Long Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316031300
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - DV & TM Đại Phúc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316369900
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV ĐT XD Phước Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315273184
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD TM DV Việt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316014270
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313976907
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD TM DV Trung Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316010886
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Cơ Điện Lạnh Mai Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313368105
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Điện Gia Định Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314959693
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư XD DV Lộc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304954209
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Kỹ Thuật XD Tín Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313969473
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV Tư Vấn & XD Nghĩa Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306738355
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế TM DV XD Tín Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314184887
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Quốc Tế Đức Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311876777
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV VT TM & XD Phú Gia Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305309723
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD DV Nguyên Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313828313
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD In Ấn VT Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313019263
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV Giao Nhận VT TM XD Vân Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302796250
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV XNK Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305860747
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV XD Quốc Tế Đức Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311876777-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư XD DV Lộc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304954209-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: Phú Yên
Mã số thuế: 4401009776
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & VT Đô Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102181524
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX - TM - DV Đỗ Thanh
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4100727011
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ XD & TM Đô Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107254134
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Bắc Đô Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101929599
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc XD & TM Đô Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0402097224
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Đô Thị Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104737969
Tìm gần giống
🔎 Search more