logo

VPĐD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Liên Việt

🏢 Địa chỉ: Tầng 7, Toàn Nhà Him Lam, Số 2A Nguyễn THị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104296584-001
Điện thoại: 0982496889
Ngành nghề
 • Khai thác quặng sắt
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
 • Khai thác quặng kim loại quý hiếm
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 • Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
 • Đúc kim loại màu
 • Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
 • Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý bán hàng hóa
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường sắt
 • Vận tải hàng hóa đường sắt
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục tiểu học
 • Đào tạo sơ cấp
 • Đào tạo trung cấp
 • Đào tạo đại học
 • Đào tạo thạc sỹ
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục văn hóa nghệ thuật
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Liên Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104296584-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Liên Kết Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 0102002359-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Liên Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106867265
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 0101722435-002
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Joc Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102133513-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Apec Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102132245-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tre Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312193692
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316604294
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Hiệu Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314788857
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Khoa Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316249988
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sức Khỏe Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316495221
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Hoa Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308805078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ĐT VT Xăng Dầu Biển Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316206913
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Gia Đình Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316224126
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kiểm Định An Toàn Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316365889
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Vật Tư Liên Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311400272-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lạc Việt
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500259974
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gang Thép Hàn Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500592241
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Đất Việt
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603610106
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sao
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102001517-008
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304173170-005
Tìm gần giống
🔎 Search more