logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & DV TM Tân Phát Đạt - VPĐD Số 1

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2700567694-001
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Phá dỡ
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & DV TM Tân Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700567694
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - Đầu Tư - TM - DV Số 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310725366
Tìm gần giống
VPĐD Số 1 - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD DV Hùng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304095162-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV Tấn Tường Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314852171
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Đạt Quang Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313672578
Tìm gần giống
VPĐD Số 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Huy Hoàng
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200445711-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD - TM DV Tấn Phát
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901852204
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & Đầu Tư XD Tân Gia Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103234056
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Số 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310697422
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Tân Phước Thịnh - T.P.T Số 1
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500660200-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Công Nghệ & XD - VPĐD Số 1
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104160079-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - XD - TM Tấn Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309848677
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD Kim Tấn Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309139159
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư, XD & TM Hiệp Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104536236-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Hưng Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312855755
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Đắt Địa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314527950
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XD Đạt Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314473631
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM DV Đất Bồi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314976032
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư XD Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312682580
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư Minh Tấn Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312932209
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Phú Tân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310654637
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Tân Phước
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313986662
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Tân Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313451963
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XD Định Tân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305611892
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Tân Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313017876
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - XD - TM - DV Đức Hòa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303418942-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - XD - DV - TM Gia Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307417668-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Minh Hùng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303199828-005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT Tân Hoàng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314404613
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư XD Tân Hòa Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311159314
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD - TM & DV - Tân Việt Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314715792
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV Đầu Tư XD & TM Tân Thắng Lợi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309586460
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV - Tư Vấn TK XD An Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313193991
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM XNK DV Hải Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310532597-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Toàn Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312356234
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Đại Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313639468
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư & XD Châu Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313920703
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD - TM - DV Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310611739
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD Kim Tấn Phát - Nhà Hàng Lan Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309139159-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD Kim Tấn Phát - Khách Sạn Hải Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309139159-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV Hưng Trường Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311830155
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Thuận Thiên Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314550646
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD TM DV Hoàng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314345693
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư DV TM XD Đại Thuận Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312042492
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD DV TM Vũ Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311654453
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư DV TM XD Phúc Thuận Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313100644
Tìm gần giống
🔎 Search more