logo

Xí Nghiệp Công Viên - Cây Xanh - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Quảng Ngãi

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 4300225555-001
Điện thoại: 02553720345
Ngành nghề
  • Xây dựng công trình công ích
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Quảng Ngãi
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300225555
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309142987-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Cây Xanh Đô Thị - Vpt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105863042
Tìm gần giống
🔎 Search more