logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0310065575-001
Điện thoại: 0866805678
Ngành nghề
 • Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310065575-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310065575
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302000126-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ GTG Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 0106934095-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mở - Chi Nhánh Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307610118-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Thủ Đô Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108178260
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị R.T.T
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312718558
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Tấn Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313786180
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Hòa Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305449618
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Cố Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309452731-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh & Cảnh Quan Đô Thị Sunlight
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314979516
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Lộc - Chi Nhánh 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312065852-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309142987-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vietlife
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0103747587-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD PT Đô Thị Cửu Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3603467590-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Dj
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311641239-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Car Net
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310936504-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100736682-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305284081-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Triều Văn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305797414-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ V & C
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300937139-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Gia Cát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306363995-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Việt Liên Kết
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309586118-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ XNK Đông Quân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312768460-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ XNK Minh Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304749947-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Isshin
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313672095-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm ISSHIN
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313672095-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thịnh An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105276615-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Kim Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311779244-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Mai
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0600310370-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Hành Tinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311750598-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Deks Air Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0106393921-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Năm Tuấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304898522-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 4200571181-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303760190-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Cầu Vồng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313226848-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Pháp Không Dây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101906143-001
Tìm gần giống
🔎 Search more