logo

VPĐD Công Ty Cổ Phần TK XD Nam Đô

🏢 Địa chỉ: 22 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304003637-001
Điện thoại:
Ngành nghề
  VPĐD Công Ty Cổ Phần TK XD Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304003637-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK XD Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304003637
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304054293-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đo Đạc TK XD Thành Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314671390
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần TV ĐT & TK XD Nam Trung
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311333178-001
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần TV TK ĐT XD Nam Phương
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0305883494-001
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Nam Trung Phát
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312039475-001
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Địa Ốc Kiến Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310797610-001
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Nam Trung
  🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
  Mã số thuế: 3500867519-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104221010
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Hạ Tầng Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105813700
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & TK Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101404369
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hải Dương
  Mã số thuế: 0800921472
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & TK XD Năm Châu
  🏢 Địa chỉ: Lạng Sơn
  Mã số thuế: 0105139217-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303811818
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK XD & TM Hoàng Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313924987
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần XD & TM Sao Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0101296875-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303547602
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD Phú Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312468731
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần XD - Kiến Trúc Lá Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303283861-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD Tân Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313142588
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Việt Kiến Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310664025
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Tra TK XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312986099
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ĐT TK XD Tân Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313142588-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304054293
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD DV TM Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0305277944
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT & XD Nam Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309533074
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313680949
  Tìm gần giống
  VPĐD TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ XD & TM Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0102603864-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM XD Đầu Tư Giáo Dục Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312395970
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Phía Nam - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD An Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0101077104-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Trung Đô
  🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
  Mã số thuế: 2802192638
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Vùng Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106001388
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đo Đạc Bản Đồ
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104479394-002
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0103260899
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & Tư Vấn XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901830899
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần PT XD Tân Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
  Mã số thuế: 0101936395-001
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tân Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0310936342-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TV TK Kiến Trúc XD Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
  Mã số thuế: 6300141041
  Tìm gần giống
  VPĐD Số 2 Công Ty Cổ Phần TM & XD Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
  Mã số thuế: 2800786996-002
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104850347
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Khảo Sát XD Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106923199
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Cơ Khí & XD Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104686707
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM XD Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108288136
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn TK & Thi Công XD Đông Đô
  🏢 Địa chỉ: Bến Tre
  Mã số thuế: 1300635965
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105856038
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT XD Bắc Phương Nam Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
  Mã số thuế: 1801466838
  Tìm gần giống
  🔎 Search more