logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh XNK Thủy Sản Minh Hiếu - Chi Nhánh Bạc Liêu

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312562847-001
Điện thoại: 02913848000
Ngành nghề
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ đóng gói
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh XNK Thủy Sản Minh Hiếu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312562847
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh XNK Thủy Sản
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 0301260749-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV SX Hải Yến Tỉnh Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1900347327-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hiếu Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 1700365181
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 1900253340-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 1900253340-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Đầu Tư Vĩ Long - Chi Nhánh Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 0305559441-019
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh F88
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0103050718-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Hà Nội - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100102848-005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Minh An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314354345
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Kinh Bắc TP. Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102654379-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủy Sản Quốc Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3702203895-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Đất TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314970859
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Điện Lực TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305173790
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Thủ Đô - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102220798-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Xuân Thuỷ - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101951918-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Nam Hoa - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101333982-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XNK Quảng Ninh - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 5700473723-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất XNK Phúc An Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312520910-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Nội Thất Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312133372-007
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Nội Thất Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312133372-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Nội Thất Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312133372-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Nội Thất Minh Long - Chi Nhánh 3
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312133372-005
Tìm gần giống
🔎 Search more