logo

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Quang Huy

🏢 Địa chỉ: 103 Hồ Văn Long, Khu phố 3, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309119057-001
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động cấp tín dụng khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Quang Huy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309119057-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Quang Huy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309119057
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc - TK & XD Huy Khánh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309265555-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc TK XD Vạn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304906389-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn TK Đo Đạc Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302185942-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Điện Quang Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303720818-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD Quang Phong
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 0304218872-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tây Đô - Chi Nhánh 1
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 0309911262-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Quảng Cáo Tư Vấn TK XD Kiến Huy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311960813
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Kiểm Định Công Trình XD Quang Huy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304046863
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn - TK XD - Đo Đạc Bản Đồ Kiến Đạc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304079160
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH XD & Đo Đạc Huy Hân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303083238-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn - TK XD - Đo Đạc Phúc Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307625315
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & Đo Đạc S.C.D
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303241364
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Trido
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314203265
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD Dcb
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312478352
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Sacomco
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312358961
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc TK XD Kiến Điền
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305793586-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc - TK XD Liên Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304314801-003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tư Vấn TK & XD Minh Nhiên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313733319
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tư Vấn TK XD Nguyễn Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314328320
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & Đo Đạc Bản Đồ Nguyễn Quý
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314717990
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Triều Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313142475
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD Nhật Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314681991
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc- TK XD Liên Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304314801-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc - TK XD Liên Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304314801-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Bản Đồ Lê Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310459883
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD An Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314623037
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Võ Trần
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314092097
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Ngọc Lan
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314189998
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD Phú Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305673426
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Bảo Phúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314578546
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn & TK XD Đo Đạc Thành Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313793734
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đo Đạc TK XD Anh Khoa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314088478
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Đo Đạc Bản Đồ TK XD Hoàng Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309986772-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Bản Đồ Nguyên Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313969628
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn TK XD Đo Đạc Tinh Tú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312785032
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK & XD Đất Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310230405
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312987166
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD Hùng Dũng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309919550
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Việt Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310228068
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc TK XD Long Gia Phụng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305504403-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Hùng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312886545
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD Ngọc Điền
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314365851
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Mạnh Cường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309263406
Tìm gần giống
🔎 Search more