logo

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương Tây Đô Chi Nhánh Bạc Liêu

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 6300149298-001
Điện thoại: 02913869319
Ngành nghề
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1900291730-021
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Mêkông Tại Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 1800277683-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312008572-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Đô Tại TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102293517-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300149298
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV SX Hải Yến Tỉnh Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1900347327-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Đồng Thịnh Phát - Chi Nhánh Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 3701486986-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310057415-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305284081-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Thủ Đô - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102220798-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đông Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104035173-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Dầu Khí TP. Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102025250-001
Tìm gần giống
🔎 Search more