logo

Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Thủ Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0105902809-001
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Lập trình máy vi tính
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Đại lý du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105902809-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Thủ Đô - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102220798-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM ĐT Ngọn Núi Tự Do - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0108019912-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK TM & DV Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105150235-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Xuân Thuỷ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101951918-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần TM & Đầu Tư Ldp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100908483-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Vvm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104485020-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Điện Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304605624-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư DV TM TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 2901643440
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM & DL D.I.T
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101795708-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần PT TM & Đầu Tư Việt Nhật
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105589495-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - SX - TM Kim Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301049697-006
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312542921
Tìm gần giống
VPĐD TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV B.I.S
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104305528-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Trúc Phương - VPĐD TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304924518-001
Tìm gần giống
VPĐD TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102603864-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311909334-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Đô Tại TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102293517-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư F.I.T - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102182140-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vitasco - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0107239009-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rôbốt - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302648340-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dviews
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104573502-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tanhomes - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0108223805-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT TM & DL Anh Thư - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101767524-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Vinaf
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102752714-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhơn Trạch - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3600694267-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Bảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102765738-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Huy Lê
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0107470262-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Devico - Tại TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102399714-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Amd Group
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102370070-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư T & C - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102085845-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300674659-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giao Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105483851-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nghĩa Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3502254853-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105197177-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & DV TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300674659
Tìm gần giống
🔎 Search more