logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0311282149-001
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Xây dựng nhà các loại
  • Phá dỡ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315108014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Địa Ốc Song Long - Chi Nhánh Tân Uyên
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 0302545063-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Hải Ninh - Chi Nhánh Hạ Long
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700597599-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - DV - TM Địa Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303281751
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV - TM & XD Địa Ốc Kim Oanh - Chi Nhánh Lê Hồng Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3701484957-008
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV SX Đệ Nhất - Chi Nhánh Long An
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 0311869709-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đo Đạc Cửu Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310091568-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD PT Đô Thị Cửu Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3603467590-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Địa Ốc Song Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302545063
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Địa Ốc Hoàng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310426302
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM Gia Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305342872-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV TK XD Phi Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310211699
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Phát Triển Địa Ốc Hưng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316296988
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Phú Nam Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305599363-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH SX TM DV Cơ Khí XD An Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315960268-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần VT TM XD Công Nghiệp Đức Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305311225-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần VT TM XD Công Nghiệp Đức Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305311225-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Đại Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302699634-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Đại Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302699634-009
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Giao Nhận Vận Chuyển Hoàn Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310041197-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc, TK & XD Minh Long
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1001015057
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 3100385119-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Thang Long
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 0301223867-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Thang Long
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 0301223867-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Thang Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0301223867-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tân Long Trường - Chi Nhánh Vĩnh Long
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 0312163560-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc TK XD Long Thành - Chi Nhánh D22C
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314695271-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc TK XD Long Gia Phụng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305504403-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TV TK Đo Đạc XD Địa Sơn - Chi Nhánh Số 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313896105-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn TK Đo Đạc Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302185942-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD Đo Đạc Thương Mai DV Đức Sang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314378748
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Đo Đạc Khánh An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306009433-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-003
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ĐT TK XD Tân Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313142588-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đại Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309478049
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV XD Địa Ốcđất Nguồn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3701980232-006
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM Biển Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303797715-001
Tìm gần giống
🔎 Search more