logo

Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Môi Trường Đô Thị Xanh

🏢 Địa chỉ: 26/9 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312293601
Điện thoại: 0909094484
Ngành nghề
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312293601
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Nguyên Môi Trường Giải Pháp Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308971854
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313143863
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Giải Pháp Môi Trường
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104823985
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Môi Trường Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103655294
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310861619
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315400298
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vệ Sinh Đô Thị Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314433170
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315859846
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Giải Pháp Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305048817
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Biển Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313256786
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309510158
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305093062
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818150
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường & XD Kiến Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314668398
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn & XD Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314885152
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tư Vấn Xây Dựng Không Gian Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313505841
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & PT Công Nghệ Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310437350
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Môi Trường Bước Tiến Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311147661
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK & TM DV Kỹ Thuật Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311850095
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Tài Nguyên Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313984915
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Hải Lưu Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310041888
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Giải Pháp Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108563618
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104766078
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401989285
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng & Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108997220
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Eco Đất Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108192699
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Thủy Triều Xanh
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201851632
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800656946
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105447003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4200753865
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường Sông Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105239613
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường Tây Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 6001498413
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701895213
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường Đại Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 2200692658
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn & Công Nghệ Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106787073
Tìm gần giống
🔎 Search more