logo

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Cơ Khí Tiến Phát Đạt

🏢 Địa chỉ: Số 1A61 Tỉnh Lộ 10, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312252901
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
  • Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
  • Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
  • Sửa chữa thiết bị điện
  • Lắp đặt hệ thống điện
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Cơ Khí Tiến Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312252901
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Tiến Đạt
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 0100744299-012
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Cơ Khí Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305013934
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Cơ Khí Đạt Anh - Xưởng Sản Xuất
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310955507-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Gia Công Sản Xuất Cơ Khí Thuận Thiên Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310622515
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Gia Công Sản Xuất Cơ Khí Thuận Thiên Phát 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313536536
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Gia Công Sản Xuất Cơ Khí Thuận Thiên Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310622515-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất - XNK Tiến Đạt Phát
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702408155
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Cơ Khí Long Nhân Phát
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 3801085829
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Cơ Khí & XD Hồng Phát
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500516117
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất May Mặc Tiến Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314190802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Sơn Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316524176
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Gia Công Thú Nhồi Bông Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313557102
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Tiến Đạt
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201749692
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Tiến Đạt
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300254126
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Cơ Khí Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300976406
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM - Cơ Khí Tiến Đạt
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600985905
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV VT & Cơ Khí Tiến Đạt
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400793660
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Cơ Khí Tiến Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702798402
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Bao Bì Tam Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801294603
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Cơ Khí Minh Tiến Đạt
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603177210
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Cơ Khí Hồng Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702282706
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Bảo Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603527289
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Tiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313052743
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Đạt Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310622321
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Vĩnh Tiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818792
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311365162
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301350287
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Thuận Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302634122
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Lộc Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313506997
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Sản Xuất Tâm Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313839019
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Cường Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313355949
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Hồng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316065966
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Thiên Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305944531
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Hiệp Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314097440
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Sản Xuất Cẩm Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313497911
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kim Tiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313917651
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đạt Tiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303573521
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Sản Phẩm Cơ Khí Tam Hiệp Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305243913
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí & Sản Xuất Inox Tấn Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315750775
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Vĩnh Tiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818792-004
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Inox Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312680022
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Đại Kim Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314903274
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Công Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314358678
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Thịnh Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314597789
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Vĩnh Tiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818792-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Cơ Khí Việt Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310643177
Tìm gần giống
🔎 Search more