logo

Công Ty Cổ Phần XD TM DV Đồng Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0310194901
Điện thoại: 0838785608
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Đồng Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310194901
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư XD Bất Động Sản Hoa Hồng Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314754248
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Phân Bón Cánh Đồng Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313234285
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Đồng Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314552650
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD KD Bất Động Sản Đất Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313394747
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309140450
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TM DV XD Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309140450-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Sài Gòn Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818418
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Thành Phố Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313137080
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV - XD Đại Dương Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310277379
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM - DV - XD Đại Dương Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310277379-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD & DV HC Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108632452
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV - XNK Nông Sản Đồng Xanh
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101806091
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & XD Vật Liệu XANH
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401780773
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV TM Thảo Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102337605
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & DV TM Năng Lượng Xanh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901741173
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Xanh Lá
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310841690
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Xanh & Sạch
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315483456
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Đông Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310275653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Năng Lượng Xanh Bình Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316413444
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Đông Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314250138
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303596871
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Đông Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309709391
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - DV - TM Huy Đồng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304853391
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Đông Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316007315
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD DV VT Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309216773
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD TM DV Dương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303621486
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV TK XD Miền Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310174849
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV - Đầu Tư XD Đông Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311669964
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV TK XD Đông Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314737330
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tư Vấn XD Đông Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313056794
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD TM & DV Đông Quân Group
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316250013
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Vật Liệu XD Trung Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310392886
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD DV Bất Động Sản Vinalife
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311536322
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Viễn Thông Đồng Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314606842
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV XD Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303596871-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Bất Động Sản Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315648940
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Bất Động Sản Kiến An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305827531
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD & ĐT Bất Động Sản Cashland
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315355045
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM ĐT XD Bất Động Sản DNA
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315592536
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM - DV Bất Động Sản Huy Hoàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305704272
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD DV Bất Động Sản Kim Ngân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305880278
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & XD Nền Móng Bê Tông Viễn Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305425705
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV - XD Bất Động Sản Mét Vuông Vàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315148017
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XD Địa Ốc Đông Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311829689
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - DV - TM Huy Đồng - Chi Nhánh Quận 12
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304853391-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Yến Sào Viễn Đông Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311633118
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & XD Tư Vấn Bất Động Sảnbảo Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313318760
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Tin Học Đầu Tư XD Đông Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310073576
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM DV Quảng Cáo Dương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303621486-002
Tìm gần giống
🔎 Search more