logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Lợi Sóc Trăng Trạm Quản Lý Thủy Nông Ngã Năm

🏢 Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng
Mã số thuế: 2200218222-011
Điện thoại: 0793869991
Ngành nghề
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0302991607-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 0302598530-003
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Nông Dược Hai - Chi Nhánh Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 0301242080-011
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Nam Cửu Long Chi Nhánh Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 1800656603-003
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam - Chi Nhánh Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 1100598642-022
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Lĩnh Nam Chi Nhánh Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 0303725358-003
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Việt Nam - Chi Nhánh Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 0310337250-002
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - Chi Nhánh Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 0302035520-024
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam - Chi Nhánh Sóc Trăng
  🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
  Mã số thuế: 0302327629-014
  Tìm gần giống
  🔎 Search more