logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô 66

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312667511
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 • Tái chế phế liệu
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Quảng cáo
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô 66
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312667511
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101622494
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Tây Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305469357
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311881738
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302846173
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Tốc Độ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310271521
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306234291
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Na Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305688581
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Đỗ Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311215960
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD TM XNK Đông Tây Ptt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313351091
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Đầu Tư Giáo Dục Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312395970
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & Khai Thác Khoáng Sản Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313311476
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Công Trình Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101413701
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104040215
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Phú Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801591821
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105521592
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Nội Thất Tân Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102158941
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Tiến
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801139014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901625579
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Tây Hồ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107337630
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Sơn
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901207500
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Hồ Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102982926
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD - TM Tây Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102605445
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105656744
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Tây Hồ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107944272
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107360037
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT TM Tây Á
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105932539
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - XD - TM Tây Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Đắk Nông
Mã số thuế: 6400368649
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD, Đầu Tư & TM Đỗ Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106855608
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Đầu Tư XD Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103858311
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101414462
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư & Tư Vấn XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104060250
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Miền Tây Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901857516
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Miền Tây Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901224802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Trung Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104862141
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD Đầu Tư & TM Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104089429
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM SX Tây Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105847428
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101754243
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Đỗ Gia Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107339042
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Nvt Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107474813
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Đô Thị Phương Anh
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201279880
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101309193
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Đông Đô 6 - Bqp
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106323995
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD Đô Thị & TM Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103019556
Tìm gần giống
Chi Nhánh Tây Ninh - Công Ty Cổ Phần XD TM Đầu Tư Kim Sa
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 0310433589-001
Tìm gần giống
🔎 Search more