logo

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Kiên Uyên

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 4001129451
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Đại lý bán hàng hóa
 • Môi giới mua bán hàng hóa
 • Đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn vải
 • Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
 • Bán buôn hàng may mặc
 • Bán buôn giày dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
 • Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
 • Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
 • Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
 • Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
 • Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
 • Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
 • Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
 • Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
 • Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
 • Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
 • Bán buôn cao su
 • Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
 • Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
 • Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
 • Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động khí tượng thủy văn
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thú y
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Kiên Uyên
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001129451
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Kiến Tường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309810345
Tìm gần giống
Chi Nhánh Kiên Giang - Công Ty Cổ Phần Xu Hướng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 0310904566-010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Cảnh Thượng Uyển
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600338432
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Kim Sơn - CH Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim - Cửa Hàng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-067
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim - Cửa Hàng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-072
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim - Cửa Hàng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim - Cửa Hàng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-024
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim - Cửa Hàng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-069
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim - Cửa Hàng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-055
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim - Cửa Hàng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-071
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim - Cửa Hàng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim - Cửa Hàng Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332-070
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang LAHAVA
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313975413
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Vàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309890245
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Montreal
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314100911
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần THời Trang TH
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316099570
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang VSMAN
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316424728
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Crazyteen
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315307330
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang American
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314803417
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Angelic
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316383165
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Valanno
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314614850
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Gnco
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315855256
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Coloury
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315004826
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Delica
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315645410
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Clothesrack
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313766138
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Tstyle
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314664322
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Jago
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314144588
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Gu Thời Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313508345
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang AAA
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313961636
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Nomad
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316653245
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Lamy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315933546
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Viki
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316257403
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Shine
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314689510
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Uli
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316069128
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Hype
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312564844
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Lmod
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310989619
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Movarid
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316478522
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Gabbiani
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313009924
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang 4U
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312945818
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Vstar
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313456136
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Song Vũ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312114926
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang K - Fashion
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314895104
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Loc Group
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315338441
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Project X
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316298230
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Very Nice
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315414526
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang 1/8
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312285230
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Trúc Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313765261
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302421332
Tìm gần giống
🔎 Search more