logo

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quang Triệu

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 6400335361
Điện thoại: 0974764279
Ngành nghề
 • Trồng lúa
 • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
 • Trồng cây lấy củ có chất bột
 • Trồng cây mía
 • Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
 • Trồng cây lấy sợi
 • Trồng cây có hạt chứa dầu
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây lấy quả chứa dầu
 • Trồng cây điều
 • Trồng cây hồ tiêu
 • Trồng cây cao su
 • Trồng cây cà phê
 • Trồng cây chè
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
 • Trồng cây lâu năm khác
 • Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
 • Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
 • Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
 • Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
 • Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi khác
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Xử lý hạt giống để nhân giống
 • Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
 • Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
 • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
 • Khai thác thủy sản biển
 • Khai thác thủy sản nội địa
 • Nuôi trồng thủy sản biển
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa
 • Sản xuất giống thủy sản biển
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quang Triệu
🏢 Địa chỉ: Đắk Nông
Mã số thuế: 6400335361
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701776551
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Lê Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313439606
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Triều Yên
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701777548
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quảng Tâm
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802303919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Viết Quang
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201662177
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Hà Quang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107144653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quảng Ninh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701697035
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Quang
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801282563
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Tuyên Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000883442
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quang Chính
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106997666
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Bá Quang
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801281471
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Dạ Quang
🏢 Địa chỉ: Điện Biên
Mã số thuế: 5600287730
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quảng Ngãi
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300808596
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quang Toản
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801289858
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quang Thông
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801281489
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Quảng Ninh
🏢 Địa chỉ: TP. Móng Cái
Mã số thuế: 5702079225
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quang Trung Bắc Giang
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400770039
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thanh Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310777124
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh & Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102019948-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303735571
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh SV
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315812340
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Greentech
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316835206
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Phan Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313435979
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Hoàng Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313463373
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Việt Cường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313451610
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thái Dương Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316763819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313413774
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Tuyết Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313481492
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Lâm Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313479084
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thái Tường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313462700
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Phương Liên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313482753
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Thuyền
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313455968
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310861619
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Mai Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313440626
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Sa Ky
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313437951
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thành Vân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313455485
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Lương Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313438105
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Gia Bảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313445494
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306353228
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đăng Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313445695
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Nguyên Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313438948
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Minh Đồng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313441154
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Mê Kông Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304988293
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đức Thông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313438842
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Vân Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313461672
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Viết Phụng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313436732
Tìm gần giống
🔎 Search more