logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Môi Trường Bước Tiến Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0311147661
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Môi Trường Bước Tiến Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311147661
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701895213
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Môi Trường Tiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311950332
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Công Nghệ Môi Trường Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312042816
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD PT Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313565784
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & PT Công Nghệ Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310437350
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Tài Nguyên Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313984915
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818150
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK & XD Bức Tường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305516293
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Nghệ Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108600034
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Việt Nam Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102847081
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Hà Nội Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106160003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Hành Tinh Xanh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801822679
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Xanh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901485642
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Mây Xanh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901751809
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Tư Vấn TK XD Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106654771
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Trúc Xanh
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801128451
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Ngôi Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401336127
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Ngôi Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401336127-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD Môi Trường Việt Nhật
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310319653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Môi Trường Vinaceco
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312483225
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Môi Trường Khang Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304806313
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Môi Trường Nguyên Tuấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313623997
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD TM Trung Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312576649
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đại Tiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314948099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Môi Trường Ngũ Giác
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310294818
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Môi Trường Gia Định
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311347389
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Môi Trường Nam Bộ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312311635
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Môi Trường Địa Hóa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310445714
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD PT Thế Kỷ Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313867538
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD TM Trường An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305858152
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & Môi Trường Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315004199
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & Môi Trường Sinh Thái
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305335233
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD TM Nam Tiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316447718
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD Trường Lộc Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313713760
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Nước Tư Vấn XD TM Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310851593
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD DV TM Đại Tiến Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310775920
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Công Nghệ Môi Trường An Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309739942
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát XD & Môi Trường Toàn Cầu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310337807
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD TM Dvkiến Trúc Tương Lai Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304175308
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Môi Trường Bắc Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105895005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Môi Trường
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106395968
Tìm gần giống
🔎 Search more