logo

Công Ty TNHH Anh Em Văn Thi

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0107138071
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
 • Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty TNHH Anh Em Văn Thi
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107138071
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Anh & Em
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313142690
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Anh Em
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313468438
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TM DV Anh Em
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312583854
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & Tư Vấn Anh Em Vi Na
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304612847
Tìm gần giống
Lưu Thị Vân Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310793888
Tìm gần giống
HTX Vận Tải Số 6 (Nguyễn Thị Huỳnh Anh)
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309492981
Tìm gần giống
KL - Anh Thi 128L Phạm Văn Hai (Tân Bình)
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: A030013568
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn & Nghiên Cứu Thị Trường Anh Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301441417
Tìm gần giống
Hộ Kinh Doanh Cá Thể Lê Thị Hồng Ánh 99/8 Dương Văn Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: A030022168
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tiếp Thị & Truyền Thông Anh Em
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101601818
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vận Tải Anh Em C.R
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201752335
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Anh & Em
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4000822374
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Anh Em
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106672192
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Văn Phòng Anh Em
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105991728
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Lê Mạnh & Anh Em
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104247763
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Doãn Thị Vân Anh
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603498736
Tìm gần giống
Lưu Thị Minh Chính( Khách Sạn Vân Anh)
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500512602
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Hà Anh Tuyên Tại Thị Trấn Đinh Văn
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800590131-004
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thịnh Anh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307433412
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Viễn Thông Anh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314701983
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Văn Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303864496
Tìm gần giống
DNTN TM DV Vân Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312565816
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Vải Anh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312233708
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Hoàng Anh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311760557
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM - DV Ánh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310525134
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV SX Anh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305687323
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV VT Anh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315021081
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vải Vân Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316068974
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Vân Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313817914
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Thiên Anh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304782292
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vận Tải Khanh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314543367
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vận Tải Mai Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312646159
Tìm gần giống
Công Ty TNHH KD TM DV Cầm Đồ Anh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316143195
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát Thi Công Khang Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313018118
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Việt Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315548456
Tìm gần giống
Trường Trung Học Cơ Sở Dương Văn Thì
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315896686
Tìm gần giống
Trường Trung Học Phổ Thông Dương Văn Thì
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315905549
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng SAN Lấp Mặt Bằng ANH Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313986581
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tin Học Văn Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304575306
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nghiên Cứu Tư Vấn & Tiếp Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301483311
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Văn Hoá Đăng Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302370134
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Tiếp Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312993138
Tìm gần giống
Chi Nhánh 2 Công Ty TNHH XD TM DV Thiên Anh Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304782292-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Phố Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305646503
Tìm gần giống
🔎 Search more