logo

Công Ty Cổ Phần XD SX TM DV Phú Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312175171
Điện thoại: 0914973822, 0914973822
Ngành nghề
 • Sản xuất bột thô
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Dịch vụ đóng gói
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công Ty Cổ Phần XD SX TM DV Phú Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312175171
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM & DV Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108966695
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313976907
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV TM Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305277944
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM & XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102815234
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX & DV TM Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901205729
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX & TM DV Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106364984
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM & XD Đa Độ
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201381362
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV & TM Sao Đỏ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108071863
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107350303
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Quang Dương Độ
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701520133
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX & DV TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106833837
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX TM DV Lộc Tịnh Độ
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1602031014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV - DL - Giáo Dục & XD Hàn Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105184604
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM Dv Minh Anh - Nhà Máy KCN Tân Đô
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 0304486864-A01
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX XD TM Phú Phú Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313714323
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Cơ Khí XD Đỗ Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315800296
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-003
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM XD Phú Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313287791
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX - XD - TM Phú Gia Huỳnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313838103
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM & XD Hiệp Thành Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310470277
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM Thiên Ân Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310655172
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX DV TM Đồ Chơi Phương Nga
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312394247
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Nhất Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310854756
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX & TM DV Phù Sa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313025387
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Phú Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302290898
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM Nền Móng Phú Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306994542
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Tuấn Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314730751
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Phú Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311947964
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV XD Gia Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305667937
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Phú Sĩ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305117845
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Phú Trung Hoa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303635344
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV XNK An Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310736209
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV XNK Đắc Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312852539
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Phú Lộc Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312559001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM & DV Đại Phú Lộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312092398
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV SX Gia Phú Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313556557
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Phát Thiên Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316512942
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315108014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - DV - TM Địa Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303281751
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đại Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309478049
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Hoàng Bảo Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312855681
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Đại Phú Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312768485
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD XNK Phú Thái
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311967632
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - XD - DV Phú Hưng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305489561
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV TM Phú Hòa Lộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313104825
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Phú An Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309530073
Tìm gần giống
🔎 Search more