logo

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đô Thị Phổ Yên

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 4601145381
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
 • Tái chế phế liệu
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Xây dựng nhà các loại
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đô Thị Phổ Yên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601145381
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú Yên
🏢 Địa chỉ: Phú Yên
Mã số thuế: 4400115884
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị & XD Tiên Yên
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701519089
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Thành Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316282431
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316575396
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104766078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường - Đô Thị Yên Hoà
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400491412
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Cây Xanh Đô Thị - Vpt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105863042
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Thanh Xuân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108596740
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Eco Đất Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108192699
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Toàn Cầu
🏢 Địa chỉ: Bình Thuận
Mã số thuế: 3401134415
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Kim Yến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313443507
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Trương Yến
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101801463
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Hoàng Yến
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106979392
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Vân Yến
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107255755
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Triều Yên
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701777548
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306176924
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309142987-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phố Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401797706
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Yến Phương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107601807
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Yên Thọ
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701776110
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đình Thi
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801287794
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đỗ Tiến
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500552669
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đỗ Cữu
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801290229
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Cttc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106066931
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Cô Tô
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701973824
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107490477
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Quảng Ngãi
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300225555
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Số 1
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101660210
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Ngọc Lặc
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801151759
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đông Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108984581
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Thành Quang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105759394
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Môi Trường Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108979246
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Cẩm Phả
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700487243
Tìm gần giống
🔎 Search more