logo

Công Ty TNHH Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Hưng Phố

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0303793781
Điện thoại: 0835561377
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công Ty TNHH Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Hưng Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303793781
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Phố Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313524298
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhà & Đô Thị Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313675628
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Bảo Phúc Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305624002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Phúc Hưng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108099386
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Phố Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312824637
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & PT Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314992877
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Phố Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306098176
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310998613
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303526835
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Alpha
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310698835
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Xinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313669938
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Đô Thị Pan Asia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312076452
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Hoàng Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314562105
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc - C.I.C.A
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302140606
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Cat
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310980278
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Tường Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311893758
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313783535
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Trustarc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316167534
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313919602
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305959785
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312978034
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302871934
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Tdt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314752240
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Nét Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303669914
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng An Tín
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312973974
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Village Hill
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313495625
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Ag
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314229270
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314765793
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Minh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313341142
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Phát Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310102481
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Khang Nhân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313783285
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309068596
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Phú Hữu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314984971
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Viễn Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312553377
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng Kiến Trúc Cic
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312094701
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Thông Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310228519
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312175439
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thi Công & Đầu Tư Xây Dựng Kiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314838603
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc C.I.C.A
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302140606-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc - C.I.C.A
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302140606-002
Tìm gần giống
🔎 Search more