logo

Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Tây Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0314388591
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn đồ uống có cồn
 • Bán buôn đồ uống không có cồn
 • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 • Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
 • Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Quán rượu, bia, quầy bar
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống khác
 • Xuất bản sách
 • Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
 • Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
 • Hoạt động xuất bản khác
 • Xuất bản phần mềm
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314388591
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DL Ẩm Thực Tây Đô Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316524472
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Ẩm Thực Quán Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313530728
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315604421
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Game Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315171792
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314515070
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM DV Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314345090
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Lắp TM DV Tân Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315089548
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư PT Tây Nam Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314757182
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102788291
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800294655
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM & DV Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101407024
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM DL Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108143807
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD DV & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300935907
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & DV Nam Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801315807
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV PCCC Tây Nam Đô
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 1501101667
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV & DL Đất Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1800676896
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107012752
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ăn Uống Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801648669
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Ô Tô Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801347830
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Thiên Long Phát Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801655810
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Giao Nhận VT Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801489899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Sài Gòn - Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801002459
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT TM DV Bảo Vệ Tân Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101919627
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV DL Sài Gòn Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801513012
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV DL & TM T.S.T - Chi Nhánh Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 0302531984-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Hạnh Phúc - Khách Sạn Hạnh Phúc Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 1800594562-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313191828
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Ctp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313172254
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Icool
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315594935
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Thực Phẩm Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315478921
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực 79
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316068653
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV Ẩm Thực TM VNF
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315045156
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Moonlight
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312582829
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Ẩm Thực Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315409741
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Ẩm Thực Foodhomes
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315147831
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực HMB
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315341557
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Vansai
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315636021
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực 341
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315918097
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực A.T
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314715506
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Hanco
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316319145
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực 68
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315972721
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Thiên Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314667228
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Ẩm Thực Quang Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315012947
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Ẩm Thực Đối Ngược
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315084162
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Dũng Mập
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315373478
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Đăng Khoa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312702477
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Ẩm Thực Hai Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304067165
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Quá Ngon
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314241165
Tìm gần giống
🔎 Search more