logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí Tây Nam Bộ Tại Đồng Tháp

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 1800722461-002
Điện thoại: 02773534123
Ngành nghề
  • Xử lý hạt giống để nhân giống
  • Sản xuất giống thủy sản biển
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hoá Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305918852
Tìm gần giống
Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303165480-010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Mê Kông - Chi Nhánh Đồng Tháp
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 1800277683-027
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy - Chi Nhánh Đồng Tháp
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 0304043037-018
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sài Gòn - Chi Nhánh Đồng Tháp
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 0302313961-015
Tìm gần giống
🔎 Search more