logo

VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt

🏢 Địa chỉ: 84 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303534804-002
Điện thoại:
Ngành nghề
  VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303534804-002
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303534804-003
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303534804
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303534804-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Ngôi Sao Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303281695
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106393470
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị MK Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108107679
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101380887
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & TK Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101404369
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
  🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
  Mã số thuế: 4600937761
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Đô Thị Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309949467-001
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Rồng Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303073688-001
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ & Kiến Trúc Xây Dựng Nam Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302131626
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Kiến Trúc - XD Phố Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0307226800-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quy Hoạch Đô Thị Kiến Tạo Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315554594
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Bách Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0301442756-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Tạo Đô Thị Việt
  🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
  Mã số thuế: 4201617738
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH TV TK Thi Công XD Kiến Trúc Việt
  🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
  Mã số thuế: 0201967502
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & XD Hà Việt
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102139321-003
  Tìm gần giống
  VPĐD Hà Nội - Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất & XD Việt
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107426312-001
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303555593-001
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Triều Thị
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303118603-001
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Châu Á
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309544485
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH TK XD Kiến Trúc Đô Thị Sua
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313775654
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần XD - Kiến Trúc Lá Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303283861-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302670297
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Miền Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313959242
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314663329-001
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Đầu Tư & PT Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314992877
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn & Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị Mới
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302634394
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Khảo Sát Tư Vấn TK XD Kiến Trúc & Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302541365
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Miền Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313959242-001
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Hưng Phố
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303793781
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0301753938
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310998613
  Tìm gần giống
  🔎 Search more