logo

VPĐD Số 2 Công Ty Cổ Phần TM & XD Tây Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2800786996-002
Điện thoại: 0373714356
Ngành nghề
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Sản xuất rượu vang
 • Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Sản xuất than cốc
 • Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
 • Sản xuất hoá chất cơ bản
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn tổng hợp
 • Vận tải hàng hóa đường sắt
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải đường ống
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
VPĐD Số 2 Công Ty Cổ Phần TM & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800786996-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Số 2 Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108143860
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX, XD & TM Tùng Phương - VPĐD Số 2
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102246901-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần XD & TM Sao Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101296875-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304054293-001
Tìm gần giống
VPĐD TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102603864-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104286924
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101622494
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105521592
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô 66
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312667511
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-003
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM Dvđô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-002
Tìm gần giống
VPĐD Số 2 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đại Nam
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600777966-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ĐT XD Á Đông - VPĐD Số 2
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101411687-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Số 6 2
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300862945
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DL Quốc Tế Asian - VPĐD Số 2
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701096683-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Số 18 Hà Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500440425
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Số 2 Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105840119
Tìm gần giống
Chi Nhánh Số 2 Công Ty Cổ Phần TM & XD Quyết Thắng
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200639650-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Số 18 Hà Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500440425-001
Tìm gần giống
VPĐD Số 1 Công Ty Cổ Phần XD TM Kiến Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200508584-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX, XD & TM Tùng Phương - VPĐD Số 1
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102246901-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Công Nghệ & XD - VPĐD Số 1
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104160079-001
Tìm gần giống
VPĐD Số 1 Công Ty Cổ Phần TM XD VT Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200786140-001
Tìm gần giống
Tổng Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM Trường Xuân - VPĐD Số 1
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800685860-001
Tìm gần giống
VPĐD Số 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Huy Hoàng
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200445711-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303811818
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TK XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304003637-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần XD - Kiến Trúc Lá Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303283861-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ĐT & TM Phú Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1801591821-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM La Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304931233
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV TM Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305277944
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD & TM Hoàng Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313924987
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Tốc Độ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310271521
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM DV Phú Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312175171
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306234291
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Na Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305688581
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Đầu Tư Giáo Dục Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312395970
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304054293
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD PT Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104964954
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 0311716702
Tìm gần giống
🔎 Search more